Prohlášení autora

Prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele těchto internetových stránek

Děkuji Vám za projevenou důvěru a jsem potěšen vaší návštěvou na těchto internetových stránkách, kterých jsem provozovatelem. Ochranu Vašich soukromých údajů beru velmi vážně a byl bych rád, abyste se při návštěvě těchto internetových stránek cítili přirozeně a báječně. Ochrana vašeho i mého soukromí je pro mě velmi důležitá. Osobní údaje, které mi předáváte během návštěvy těchto internetových stránek zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
V případě potřeby Vám na požádání dle možnosti písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje
mám o Vás zaznamenané a pokud nejsou údaje aktuální nebo jsou nesprávné, na požádání je
opravím. V případě otázek týkajících se zpracování vašich osobních údajů je, prosím, směřujte na info@svetlozdarma.cz, kde budu písemně reagovat, jak v případě podnětů tak stížností.
Vaše návštěva, je stějně jako na jiných internetových serverech zaznamenána standardním
způsobem. Uchovávají IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě přicházíte, webové stránky, které na mém serveru navštívíte, a také datum a dobu návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, pokud mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci objednání služeb, registrace na webových stránkách, zadání emailu pro stažení eBooku zdarma a podobně.
Jakožto provozovatel těchto internetových stránek přijímám technická, bezpečnostní a organizační opatření, aby chránil uložené údaje a data proti manipulaci a ztrátě, ale také proti zničení a zásahu třetích osob. Vaše osobní údaje použiji pouze pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, ankety týkající se nabízených produktů a to pouze pro obchodní účely a vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Pouze v případě nutnosti vyžadované zákonem, jsem povinen postoupit údaje úřadům a to pouze v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, agentury a obchodníci, kteří údaje zpracovávají jsou vázáni diskrétností.
Ikdyž hodlám Vaše údaje použít k tomu, abych vás mohl informovat o mých produktech a
službách, případně zjistit váš názor a Vaše účast je dobrovolná, pokud nebudete s uložením Vašich údajů souhlasit, můžete mi to kdykoliv oznámit a já, jakožto správce uložených údajů zajistím, aby uložené údaje nadále nebyly k výše zmiňovaným účelům užívány.
Internetové stránky používájí také cookies k tomu, aby jejich provozovatelé mohli sledovat
četnost a činnost návštěvníků a aby mohli podle získaných údajů optimalizovat internetové stránky. Cookies jsou malé soubory, které se uloží na pevný disk počítače, ze kterého se děje návštěva internetových stránek. Následně to vede k usnadnění navigace a zajištění uživatelského komfortu internetových stránek. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili dané internetové stránky. Identifikuje se pouze cookie na počítači, ze kterého uživatel na internetové stránky přistupuje. Používání cookies je možné nastavit v internetovém prohlížeči na Vašem počítači.
Provozovatel tohoto webového serveru se zavazuje respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které uživatel dobrovolně zadává při objednávce zboží, jsou nezbytné pro
Vaši identifikaci jakožto kupujícího a jsou použity k realizaci obchodu, včetně nezbytných  účetních operací, vystavení daňových dokladů, spárování Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi v průběhu prodeje. Vaše nezbytná osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Kupující a uživatel, předáním všech jím vyplněných osobních údajů do databáze provozovatele internetového serveru, souhlasí s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, do písemného odvolání souhlasu a zároveň kupující a uživatel uděluje souhlas, aby mu provozovatel internetového serveru zasílal informace o připravovaných akcích a produktech a aktuální nabídce svých obchodních partnerů. Provozovatel internetového serveru Petr Balšínek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *